Seating

Lane
Lane

SL-1500
Sutton
Sutton

SB-3000
Benson Bar
Benson Bar

SB-1210-B-30
Benson Counter
Benson Counter

SB-1210-B-25
Cole
Cole

SD-1120
Bailey
Bailey

SLB-1450
Eva
Eva

SC-1320
Carolyn 3/4 Arm
Carolyn 3/4 Arm

SD-1130-34A
Clayton
Clayton

SD-1110-A
Paxton
Paxton

SD-1140-A
Luca Ottoman
Luca Ottoman

SO-3800
Oliver
Oliver

ST-2100
Lydia
Lydia

SL-1310
Ethan
Ethan

SYL-1430
Sadie
Sadie

SYC-1440